Gyorsan. Egyszerűen. Egy helyen.
Kérem álló nézetben használja a webalkalmazást.

Adatkezelési nyilatkozat

a mellow.hu és a business.mellow.hu weboldalával összefüggésben kezelt adatokra vonatkozóan

A Lagrande Magyarország Kft. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.; Cg. 06-09-023709) (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Ezért a www.mellow.hu weboldal és a hozzá tartozó business.mellow.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogató és a Honlapon elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtó személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli.

1. Személyes adat fogalma

Az Adatkezelő a személyes adat (a továbbiakban: Személyes adat) fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 3. § 2. pontjával összhangban határozza meg.

Automatikusan gyűjtött nem személyes adatok

A Honlap látogatása során az Adatkezelő automatikusan, azaz nem regisztráció útján is hozzájuthat információhoz. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

A Honlap látogatásakor ‑ amennyiben azt az Érintett saját számítógépén engedélyezte - sor kerülhet ún. „cookies” elhelyezésére. Az Érintett ennek lehetőségét saját böngészőjének beállításával megakadályozhatja, illetve törölheti.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

2. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok

A Honlapon keresztül nyújtott online szolgáltatások jelentős része érvényes regisztrációhoz kötött, az ÁSZF-ben foglaltak szerint. A regisztráció minden esetben önkéntes. A kezelt adatok köre a mellow.hu oldalon: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím; a business.mellow.hu oldalon: cégnév, adószám, kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve, e-mail címe és telefonszáma.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138169/2018

Az Érintettek által megadok személyes adatok

Az ÁSZF-ben foglaltak szerint, a mellow.hu oldalon az Ügyfeleknek a munkaajánlatokra való jelentkezés feltétele a honlapon használt önéletrajz adatainak megadása, amely az alábbi adatokra terjed ki:

Az ÁSZF-ben definiált Megrendelőknek az alábbi adatok megadása szükséges:

3. Az adatkezelés alapelvei és célja

Az Adatkezelő a Honlapra történő belépéssel, illetve a honlap látogatása során tudomására jutott adatokat minden esetben a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásainak teljesítése érdekében kezeli, nem gyűjt semmilyen olyan személyes adatot, amelyet az Érintett nem önkéntes hozzájárulás alapján, például regisztráció, kapcsolatfelvétel, jelentkezés, bejelentés, stb. adott meg.

4. Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő az Érintett Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatait kizárólag a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele során kezeli, az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján. A szolgáltatások igénybevételével az Érintett kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez (ráutaló magatartás). Ezen hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Érintett az Adatkezelés - Honlapon közzétett - álláshirdetéseire történő jelentkezése során, a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével külön is hozzájárul a regisztrációs űrlapon feltüntetett Személyes adatainak kezeléséhez munkaerő-toborzás céljából.

5. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Lagrande Magyarország Startup-, és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. Adószám: 26082877-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-023709 Telefon: +36 70 514 6805

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138315/2018

6. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok kezelése az adatok Érintett általi rögzítésétől számított 6 hónapos időtartamig tart.

Az automatikusan gyűjtött nem személyes adatokat a rendszer ‑ az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír ‑ az adatok rögzítésének időpontjától számított legfeljebb 10 évig tárolja.

7. Az adatfeldolgozás

A Személyes adatok feldolgozását - az Adatkezelő megbízása alapján - a Lagrande Magyarország Kft. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.; Cg. 06-09-023709) informatikai szolgáltató társaságon keresztül látja el (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az Adatfeldolgozó megnevezése:

Név: Lagrande Magyarország Startup-, és Vállalkozásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Adószám: 26082877-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-023709
Telefon: +36 70 514 6805

Az Adatfeldolgozó a Személyes adatok kezelése során kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok kezelését látja el, melynek elvégzését követően a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő részére továbbítja.

8. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett ‑ az Info tv-nek megfelelően - bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó Személyes adatokról, valamint kérheti Személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés elleni tiltakozást a törvény előírásainak megfelelően kezeli.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

E-mail: hello@lagrande.hu
Telefon: +36 70 514 6805

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt Személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11. Hírlevél

A Honlap lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre a regisztráció során. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az adatkezelő a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138168/2018

12. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, a Honlapon történő közzététellel. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. április 05.